ἐνδεξόμενον

ἐνδεξόμενον
ἐνδέχομαι
take upon oneself
fut part mid masc acc sg
ἐνδέχομαι
take upon oneself
fut part mid neut nom/voc/acc sg
ἐνδείκνυμι
mark
fut part mid masc acc sg (ionic)
ἐνδείκνυμι
mark
fut part mid neut nom/voc/acc sg (ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”